Co to jest jadały (definicja)?


Definicja

Jadały - co to jest?

Jadały to rzeczownik, który pochodzi od czasownika jadać. Jest to odmiana tego słowa, która jest używana w języku potocznym i regionalnym. W zależności od kontekstu, może mieć różne znaczenia, dlatego też trudno jest dokładnie zdefiniować to słowo.

Jadały w kontekście jedzenia

W najczęstszym użyciu, jadały odnoszą się do jedzenia. Jest to potoczne określenie na posiłek lub przekąskę. Może być używane w różnych sytuacjach, np. "Zjadłam już wszystkie swoje jadały" lub "Jadały na imprezie były pyszne". W tym kontekście, słowo to jest synonimem dla słowa jedzenie.

Jadały jako określenie na głód

W niektórych regionach Polski, jadały mogą również oznaczać głód. Jest to związane z wyrażeniem "mieć jadały", które oznacza odczuwanie silnego głodu. Może też być używane w formie pytania, np. "Czy masz już jadały?". W tym znaczeniu, słowo to jest synonimem dla słowa apetyt.

Jadały jako określenie na chęć jedzenia

W niektórych kontekstach, jadały mogą również oznaczać chęć jedzenia. Jest to związane z wyrażeniem "mieć jadały na coś", które oznacza ochotę na konkretny posiłek lub przekąskę. Może być też używane w formie pytania, np. "Masz jadały na lody?". W tym znaczeniu, słowo to jest synonimem dla słowa ochota.

Inne znaczenia jadałów

Jadały mogą mieć również inne znaczenia, w zależności od kontekstu. W niektórych regionach Polski, są to również określenie na zęby lub narzędzia służące do jedzenia. W języku potocznym, słowo to może być też używane jako synonim dla słowa jeść lub jeżeli. Jest to związane z podobnym brzmieniem tych słów.

Podsumowując, jadały są odmianą słowa jadać i są używane w języku potocznym i regionalnym. W zależności od kontekstu, mogą oznaczać jedzenie, głód, chęć jedzenia lub mieć inne znaczenia. Jest to słowo, które jest często używane w codziennych rozmowach i jest dobrze znane wśród mieszkańców różnych regionów Polski.

Czy wiesz już co to jest jadały?

Inne definicje:

dakkijek
(...) czasem stała się odrębnym instrumentem. Dakkijek jest wykonany z drewna i posiada podobną budowę do skrzypiec. Ma on jednak mniejsze rozmiary i wydaje odmienny dźwięk. Charakterystyczne dla niego jest również zastosowanie skali muzycznej klezmerskiej, która jest nieco odmienna od tradycyjnej skali.Dakkijek jest instrumentem melodyjnym, co oznacza, że jest wykorzystywany do grania melodii. Jest to jeden z głównych instrumentów w muzyce klezmerskiej, która jest nieodłącznym elementem żydowskiej kultury. (...)

ablegatów
(...) do innych krajów w celu nawiązania kontaktów, negocjacji lub reprezentowania swojego kraju na arenie międzynarodowej. W dyplomacji ablegatów można spotkać na konferencjach międzynarodowych, gdzie reprezentują interesy swojego kraju lub organizacji.W biznesie ablegatów można spotkać na targach, konferencjach czy spotkaniach biznesowych. Są to osoby, które reprezentują swoją firmę lub organizację w celu nawiązania nowych kontaktów, promocji produktów lub podpisania umów. W sporcie ablegatów można spotkać (...)

dakkijkach
(...) restauracji na dachu, gdzie można podziwiać panoramę miasta.Akapit 6Podsumowując, dakkijkach to odmiana słowa dakkijka, które jest pochodną języka niderlandzkiego. Oznacza ono "okienko dachowe" lub "okno na dachu", ale może mieć również inne znaczenia, takie jak taras lub balkon na dachu, specjalne okna w dachu pojazdu czy też widok z dachu. Jest to pojęcie, które jest często wykorzystywane w kontekście architektury i budownictwa, ale również w codziennym języku, szczególnie w krajach, gdzie język niderlandzki (...)

pacnięci
(...) rozwiązania problemu lub wykonania zadania. Jest to wyraz energii i determinacji, który może być pomocny w osiągnięciu celu. Jednocześnie może być to także oznaka niecierpliwości i braku zastanowienia nad konsekwencjami swoich działań.Akapit 5W języku potocznym pacnięcie jest także często używane w kontekście społecznym. Może oznaczać szybkie nawiązanie kontaktu z kimś lub wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty wobec czyjegoś zachowania. Jest to swego rodzaju gest, którym wyrażamy swoje emocje i komunikujemy (...)

fajczyliśmy
(...) krytykowania takiej osoby, na przykład: "On cały czas fajczyliśmy, nie potrafi sobie odpuścić". W ostatnich latach, ze względu na rosnącą świadomość zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia, termin fajczyliśmy zaczyna być coraz częściej kojarzony z negatywnymi konsekwencjami palenia papierosów. Wiele osób, szczególnie młodych, stara się unikać tego zwrotu i zamiast niego używać bardziej neutralnego określenia "paliliśmy". Podsumowując, fajczyliśmy to potoczne określenie na palenie papierosów, które (...)

walencyjnego
(...) elementami w zdaniu. Jest to pojęcie stosowane w językoznawstwie, a szczególnie w gramatyce generatywnej.Walencyjne w językoznawstwieWalencyjność jest jednym z ważnych pojęć w językoznawstwie, które odnosi się do zdolności danego elementu językowego do tworzenia związków z innymi elementami w zdaniu. Określenie to pochodzi od łacińskiego słowa "valentia", które oznacza siłę lub moc. W językoznawstwie, walencyjne jest odmianą słowa walencyjny, które jest używane do opisu zdolności elementów językowych (...)

hadżdż
(...) który ma na to możliwość.Ponadto, słowo "hadżdż" może odnosić się również do rodzaju ciepłego płaszcza, który jest tradycyjnym strojem noszonym przez muzułmanów podczas hadżdżu. Płaszcz ten jest zazwyczaj wykonany z białego materiału i symbolizuje czystość i jedność wśród pielgrzymów. Jest on również często noszony podczas innych ważnych wydarzeń religijnych w islamie.Podsumowując, hadżdż jest jedną z najważniejszych praktyk religijnych w islamie, która ma ogromne znaczenie dla wyznawców tej religii. (...)

machometrowymi
(...) związanych z maszynami.Jakie są zastosowania machometra?Machometr jest wykorzystywany w wielu branżach, gdzie ważna jest precyzja pomiarów prędkości obrotowej. Jest nieodzowny w motoryzacji, gdzie pozwala na sprawdzenie czy silnik pracuje zgodnie z normami producenta. Jest również używany w przemyśle, gdzie pozwala na kontrolę pracy maszyn i zapobieganie awariom. Ponadto, machometr jest wykorzystywany w laboratoriach naukowych oraz w badaniach naukowych związanych z ruchem obrotowym.Jakie są cechy machometrowych (...)