Definicje wyrazów na literę W

Definicja słowa: wadziłam
(...) być odmieniany na wiele sposobów, w zależności od konkretnego czasu i osoby.Akapit 5Wadziłam jest formą niedokonaną, co oznacza, że czynność nie została jeszcze zakończona lub nie jest dokładnie określona. Może to oznaczać, że osoba wciąż dokucza lub przeszkadza, lub też czynność została przerwana lub nie została dokładnie określona. Wadzić może być również odmieniane w formie dokonanej, czyli wadziłamby, co oznaczałoby, że czynność została zakończona lub jest dokładnie określona.Akapit 6Podsumowując, (...)

Definicja słowa: waldharach
(...) z lasem.Akapit 3Inna teoria mówi, że waldharach może być nazwą dla pewnej grupy ludzi lub plemienia w średniowiecznych Niemczech. Według niektórych źródeł, waldharachami byli wojownicy, którzy zamieszkiwali lasy i walczyli przeciwko innym plemionom. W tym kontekście, waldharach mógłby oznaczać "ludzi lasu" lub "ludzi władających lasem".Akapit 4Waldharach może również być pojęciem związanym z mitologią germańską. Według niektórych opowieści, waldharach był potężnym wojownikiem i bohaterem, który walczył (...)

Definicja słowa: wakcynoterapia
(...) choroby u osób, które już są zakażone, co pozwala na łagodniejszy przebieg choroby i szybsze wyzdrowienie.Proces wakcynoterapii jest możliwy dzięki wykorzystaniu szczepionek, czyli preparatów zawierających osłabione lub zabite patogeny lub ich toksyny. Dzięki temu organizm pacjenta jest narażany na kontrolowane dawki patogenów, co pobudza układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Szczepionki mogą być podawane w różnych formach, np. za pomocą zastrzyków, doustnie lub przez skórę.Wakcynoterapia jest (...)

Definicja słowa: walconóg
(...) Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej budowie muszli, która przypomina kształtem walca.Walconóg należy do rodziny łódkonogów, które są jednymi z najliczniejszych gatunków mięczaków morskich. Charakteryzują się one obecnością muszli o różnych kształtach i rozmiarach, a także zdolnością do poruszania się dzięki wydzielaniu śluzu. Walconóg jest jednym z mniejszych przedstawicieli tej rodziny, osiągając zazwyczaj od 1 do 3 centymetrów długości.Muszla walconoga jest wydłużona i walcowata, zakończona jednym, (...)

Definicja słowa: walcarka
(...) odpowiedni kształt i grubość. Po przejściu przez walcarkę, metal jest cięty na odpowiednie długości i przekazywany do dalszych procesów.Rodzaje walcarekIstnieje kilka rodzajów walcarek, które różnią się od siebie budową oraz zastosowaniem. Najpopularniejsze są walcarki jednokanałowe, czyli takie, które posiadają jeden wałek, oraz walcarki wielokanałowe, które mogą mieć od dwóch do kilkunastu wałków. W zależności od rodzaju walcarki, możliwe jest przeprowadzanie różnych procesów walcowania, takich jak: (...)

Definicja słowa: wałaszcie
(...) regionach Polski. Jest to odmiana słowa "wałaszyć", które w języku potocznym oznacza "kręcić się", "włóczyć się" lub "przechadzać się". Jest to słowo, które z pewnością nie jest znane w całym kraju, dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego znaczeniu i pochodzeniu.Pochodzenie słowa "wałaszcie"Pochodzenie słowa "wałaszcie" nie jest jednoznaczne, jednak można przypuszczać, że jest to zjawisko regionalne, które wywodzi się z języka ludowego. W niektórych dialektach słowo "wałaszyć" jest odmieniane przez dodanie (...)

Definicja słowa: waduskim
(...) jest terminem, który może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim jest używany. W języku potocznym oznacza ona osobę niezdecydowaną, niepewną siebie, wahającą się w podejmowaniu decyzji. Natomiast w psychologii waduska jest pojęciem odnoszącym się do osoby, która ma trudności z wyrażaniem swoich emocji i potrzeb, a także z nawiązywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi.Waduskim z kolei jest odmianą tego słowa, która jest używana w celu określenia konkretnego typu zachowania lub postawy (...)

Definicja słowa: wadżdyjskiego
(...) najstarszych i najważniejszych regionów w Egipcie, zamieszkiwanym przez ludność o różnorodnym pochodzeniu. W czasach starożytnych była to ważna ośrodek handlowy i kulturalny, a także miejscem rozwoju rolnictwa i rzemiosła. W późniejszych wiekach dolina była pod panowaniem różnych imperiów i dynastii, co przyczyniło się do powstania unikalnego charakteru kulturowego i językowego tego regionu.Kultura WadżdyjskaKultura ludności zamieszkującej Wadżdyjską Dolinę jest bardzo bogata i różnorodna. Wpływy różnych (...)