Co to jest Kabardo-Bałkaria (definicja)?


Definicja

Kabardo-Bałkaria

Kabardo-Bałkaria jest autonomiczną republiką w Rosji, położoną w południowej części kraju. Jest to jedna z najmniejszych republik w Rosji, zajmująca obszar około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych. Republika ta graniczy z Gruzją, Osetią Północną, Czeczenią i Karaczajo-Czerkiesją. Nazwa Kabardo-Bałkaria pochodzi od dwóch głównych grup etnicznych zamieszkujących ten region - Kabardyńców i Bałkarów.

Historia

Tereny dzisiejszej Kabardo-Bałkarii były zamieszkane już od starożytności przez różne plemiona, m.in. Scytów, Sarmatów i Alanów. W VII wieku na te tereny przybyli Arabowie, którzy wprowadzili islam. W X wieku tereny te zostały podbite przez Chazarów, a w XIII wieku przez Mongołów. W XVI wieku tereny te zostały włączone do Imperium Osmańskiego, a w XVIII wieku stały się częścią Imperium Rosyjskiego.

W 1921 roku na terenie Kabardo-Bałkarii została utworzona autonomiczna republika Kabardo-Bałkarska, która w 1936 roku została przemianowana na Kabardo-Bałkarię. W czasie II wojny światowej republika ta została okupowana przez wojska niemieckie, a po wojnie została przyłączona do ZSRR. W 1991 roku wraz z rozpadem ZSRR Kabardo-Bałkaria stała się autonomiczną republiką w Federacji Rosyjskiej.

Gospodarka i kultura

Gospodarka Kabardo-Bałkarii opiera się głównie na rolnictwie, hodowli zwierząt i przemyśle leśnym. W regionie uprawia się zboża, warzywa, owoce oraz hoduje się bydło, owce i kozy. W ostatnich latach rozwija się również turystyka, głównie dzięki pięknym górskim krajobrazom i bogatej kulturze regionu.

Kultura Kabardo-Bałkarii jest bogata i zróżnicowana, ze względu na mieszanie różnych etnicznych grup. W regionie dominuje islam, jednak obecne są również elementy kultury prawosławnej. W Kabardo-Bałkarii zachowały się tradycyjne zwyczaje i obrzędy, takie jak np. śluby i pogrzeby, które są bogato udekorowane i odbywają się zgodnie z dawno ustalonymi tradycjami.

Podsumowanie

Kabardo-Bałkaria to autonomiczna republika w Rosji, położona w południowej części kraju. Jej historia sięga starożytności, a obecnie jest to region o bogatej kulturze i zróżnicowanej gospodarce. Mieszkańcy Kabardo-Bałkarii są dumni ze swojego dziedzictwa i tradycji, które są ważną częścią ich życia. Republika ta jest również popularnym miejscem turystycznym, przyciągającym turystów swoimi pięknymi górami i unikalną kulturą.

Czy wiesz już co to jest Kabardo-Bałkaria?

Inne definicje:

machometrowymi
(...) pomiarów prędkości obrotowej jest kluczowa. Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie pracy maszyn oraz zapobieganie awariom. Machometr to niezbędne narzędzie dla mechaników, inżynierów oraz naukowców, a słowo "machometrowymi" oznacza wszystko, co związane z tym przyrządem pomiarowym.

zabazgrzcie
(...) lub tekstu, który jest napisany w sposób niechlujny. Może on być również wykorzystywany w kontekście krytyki lub wyśmiewania czyjegoś talentu artystycznego lub umiejętności pisania.

kablujące
(...) połączeń zależy stabilność i szybkość przesyłania danych. W przypadku błędów w kablach lub nieodpowiedniego ich połączenia, mogą wystąpić problemy z połączeniem z internetem lub utrata danych. Dlatego też, kablujące jest bardzo ważnym etapem w procesie budowy sieci komputerowych i wymaga precyzji oraz odpowiedniego doświadczenia.Podsumowując, kablujące to odmiana słowa "kablować", która oznacza wykonywanie prac związanych z układaniem i łączeniem kabli. Jest to niezwykle ważny proces w dzisiejszych czasach, (...)

zabsorbowałbyś
(...) ZabsorbowaćZabsorbować to czasownik, który pochodzi od wyrazu "absorbowanie". Oznacza on wchłanianie, pochłanianie lub wciąganie czegoś. Jest to proces, w którym jedna substancja lub energia zostaje wchłonięta przez inną substancję lub ciało. Może to dotyczyć zarówno materii, jak i energii, a także emocji czy uwagi.Proces absorbowaniaProces absorbowania zachodzi w wielu dziedzinach naszego życia. W medycynie, mówimy o wchłanianiu leków przez organizm. W chemii, chodzi o wchłanianie substancji chemicznych (...)

takielażowi
(...) dodanie przyrostka "-owi" na końcu słowa "takielaż". Jest to typowy zabieg w języku potocznym, który ma na celu nadanie słowu bardziej żartobliwego lub ironicznego charakteru.Zastosowanie słowaSłowo "takielażowi" jest często używane w różnych sytuacjach jako wyrażenie niezdefiniowane, które może przybrać różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może ono oznaczać coś niezrozumiałego, dziwnego lub niepotrzebnego, ale również może być używane w pozytywnym znaczeniu jako wyrażenie zaskoczenia lub podziwu.Przykłady (...)

obcinanymi
(...) być np. usuwanie końcówek, kawałków lub fragmentów. Słowo to jest używane w różnych kontekstach, od codziennych sytuacji po specjalistyczne dziedziny. Jest to również często używane w języku potocznym, co sprawia, że jest powszechnie znane i stosowane.Akapit 2Obcinane może dotyczyć różnych przedmiotów lub działań. Może to być np. obcinanie włosów, paznokci, gałęzi drzew, czy też tkanin. W przypadku włosów lub paznokci, obcinanie ma na celu zmniejszenie ich długości lub kształtu, natomiast w przypadku (...)

zabuczeć
(...) które oznacza dźwięk wydawany przez pszczoły lub inne owady. Jednak w kontekście ludzkim, "zabuczeć" ma zupełnie inne znaczenie.Zabuczeć można w różnych sytuacjach, ale zawsze jest to wyraz emocji. Najczęściej używa się go w odniesieniu do wyrażania bólu lub złości. Jest to rodzaj wyrażenia swoich emocji za pomocą dźwięku, podobnego do zawodzenia lub wycia.Wyraz ten jest często używany w literaturze lub w mowie potocznej

zabsorbowałbym
(...) chęć lub gotowość do wchłaniania lub pochłaniania czegoś.Zabsorbowałbym - definicjaZabsorbowałbym jest to odmiana czasownika zabsorbować, który oznacza chęć lub gotowość do wchłaniania lub pochłaniania czegoś. Jest to pojęcie często używane w kontekście naukowym lub technicznym, gdzie odnosi się do procesów zachodzących w organizmach lub substancjach. Jednak może również mieć szersze znaczenie, dotyczące ogólnego pochłaniania lub przyswajania czegoś przez jednostkę lub grupę ludzi.Zachodzące procesyW (...)