Co to jest Kabardyno-Bałkaria (definicja)?


Definicja

jest położona na północnym Kaukazie i graniczy z Gruzją i Czeczenią.

Kabardyno-Bałkaria - autonomiczna republika w Rosji

Kabardyno-Bałkaria jest autonomiczną republiką położoną na północnym Kaukazie w Rosji. Jest to jedna z 22 republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej. Obszar ten jest zamieszkany przez ludność o różnych narodowościach, w tym Kabardyńców i Bałkarów, od których pochodzi nazwa regionu.

Republika Kabardyno-Bałkaria graniczy z trzema innymi republikami: Adygeją, Karaczajo-Czerkiesją oraz Osetią Północną. Na południu graniczy z Gruzją, a na wschodzie z Czeczenią. W sumie obszar ten zajmuje około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych, a jego stolicą jest miasto Nalczyk.

Mieszkańcy Kabardyno-Bałkarii są zróżnicowani pod względem kulturowym i etnicznym. W regionie dominują języki kabardyński i bałkarski, ale używane są także języki rosyjski, armeński, gruziński i inne. Wiele osób w regionie jest wyznania muzułmańskiego, ale są także wyznawcy prawosławia i innych religii.

Historia Kabardyno-Bałkarii jest bardzo bogata i burzliwa. Obszar ten był zamieszkiwany przez różne plemiona i narody, a w ciągu wieków był pod panowaniem Persów, Turków, Mongołów i Rosjan. W 1921 roku został ustanowiony jako autonomiczna republika w składzie Związku Radzieckiego, a po rozpadzie ZSRR w 1991 roku stał się częścią Federacji Rosyjskiej.

Dziś Kabardyno-Bałkaria jest rozwijającym się regionem, w którym dominują rolnictwo, przemysł lekki oraz turystyka. Region ten jest również znany z bogatej kultury, sztuki i tradycji, które są pielęgnowane przez mieszkańców. Warto również wspomnieć, że w Kabardyno-Bałkarii znajdują się piękne krajobrazy i zabytki, które przyciągają turystów z całego świata.

Podsumowanie

Kabardyno-Bałkaria to autonomiczna republika w Rosji, położona na północnym Kaukazie. Jest to region bogaty w kulturę, historię oraz piękne krajobrazy. Mieszkańcy są zróżnicowani pod względem etnicznym i religijnym, a w regionie dominują języki kabardyński i bałkarski. Kabardyno-Bałkaria jest również ważnym ośrodkiem rolnictwa, przemysłu i turystyki. Jest to fascynujące miejsce, które warto poznać i odkryć jego urok.

Czy wiesz już co to jest Kabardyno-Bałkaria?

Inne definicje:

nachapałyście
(...) się ono od słowa "nachapać", które oznacza po prostu jedzenie w nadmiarze. Jednak dodanie przyrostka "yście" nadaje mu nowe znaczenie i często jest używane w formie pytania lub stwierdzenia. Podsumowując, słowo "nachapałyście" jest odmianą słowa "nachapać" i oznacza jedzenie w nadmiarze lub w szybkim tempie. Jest to słowo potoczne, używane głównie w mowie potocznej i może być używane w różnych kontekstach, ale zawsze odnosi się do jedzenia. Jest to jedno z wielu słów, które powstają w języku potocznym (...)

ichtiopatologa
(...) konsumpcyjnych. Już wtedy zauważono, że ryby mogą być podatne na różnego rodzaju choroby, a ich występowanie może mieć negatywny wpływ na hodowlę. Wraz z rozwojem nauki i postępem technologicznym, ichtipatologia stała się bardziej precyzyjną dziedziną, pozwalającą na lepsze zrozumienie i zwalczanie chorób ryb.Przedmiot badań ichtipatologiiGłównym przedmiotem badań ichtipatologii są choroby ryb, zarówno te wywołane przez czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wśród najczęstszych chorób ryb można wymienić (...)

rabulistów
(...) oszustwa.Brak skrupułów i moralności u rabulistówRabuliści są często postrzegani jako osoby bez skrupułów i moralności. W swoich działaniach nie zważają na skutki dla innych ludzi, a jedynym celem jest osiągnięcie własnych korzyści. Nie liczą się dla nich zasady etyczne czy prawne, a jedynym kryterium jest własny interes.Wielu rabulistów posiada także silną potrzebę kontroli i dominacji nad innymi ludźmi. Często wykorzystują swoje manipulacyjne zdolności do podporządkowania sobie innych osób i sprawowania (...)

hafizy
(...) świętego tekstu. W niektórych krajach, tytuł hafiza jest również ważny prawnie i może dawać pewne przywileje, takie jak możliwość wydawania fatw.Jednym z najważniejszych obowiązków hafiza jest przestrzeganie i szanowanie tekstu Koranu. Nie wolno mu wprowadzać żadnych zmian ani interpretować go po swojemu. Hafiz musi recytować Koran zgodnie z zasadami tajwidu, czyli nauki o poprawnej wymowie i intonacji słów. Dzięki temu, Koran jest zachowany w swojej oryginalnej formie i nie ulega żadnym zmianom.W społeczności (...)

tałzenowi
(...) oznaczać szybkie poruszanie się, zmienność, nieporadność lub chaotyczność. Pojawia się również w literaturze i sztuce, gdzie może symbolizować dynamiczność, zmienność losu lub chaos. Słowo to jest często używane w sposób metaforyczny i wymaga uwzględnienia kontekstu, aby dokładnie zrozumieć jego znaczenie.

pacnięć
(...) zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w sporcie czy sztukach walki.Pacnięcie może być wykonywane za pomocą dłoni, łokcia, stopy lub innej części ciała. Może być także wykonywane z użyciem przedmiotów, takich jak piłka czy pałka. W zależności od siły i celu pacnięcia, może ono być wykonywane w różnych intensywnościach - od delikatnego dotknięcia do mocnego uderzenia.W sytuacjach codziennych, pacnięcie może być używane jako forma wyrażenia emocji, na przykład złości lub frustracji. Może być także wykorzystywane (...)

paginowanymi
(...) w publikacjach, stronach internetowych, bazach danych i aplikacjach. Istnieje kilka sposobów paginacji, a jej zastosowanie przynosi wiele korzyści dla użytkowników i twórców treści. Dzięki paginacji, prezentacja i przeglądanie informacji staje się łatwiejsze i bardziej przejrzyste, a także poprawia się wydajność i szybkość działania.

zabsorbowałby
(...) przez sól powoduje jej rozpuszczenie i powstanie roztworu. Podobnie, wchłanianie tlenu przez krew jest niezbędne do utrzymania procesów życiowych w organizmie.Zastosowanie w metaforyceW metaforyce, "zabsorbowałby" jest używane w odniesieniu do pochłaniania uwagi lub emocji przez coś lub kogoś. Na przykład, wchłanianie informacji przez umysł może być porównane do wchłaniania gąbki przez wodę. Podobnie, wchłanianie negatywnych emocji przez osobę może być porównane do wchłaniania przez nią toksycznych substancji.Podsumowanie"Zabsorbowałby" (...)