Co to jest labarom (definicja)?


Definicja

Labarom

Labarom to odmiana słowa labarum, które jest pochodną łacińskiego słowa "labarum" oznaczającego sztandar lub znak wojskowy. Słowo to jest również kojarzone z chrześcijaństwem, ponieważ zostało użyte przez cesarza Konstantyna Wielkiego jako symbol religijny w IV wieku.

Labarom jest rzadko używanym słowem, jednak jego znaczenie jest ważne dla historii i kultury. Słowo to jest używane głównie w kontekście wojskowym, jako symbol wojny i zwycięstwa. W starożytnym Rzymie labarum było znakiem wojskowym, którym oznaczano jednostki legionów i oddziałów wojskowych.

W chrześcijaństwie labarum jest symbolem wiary i zwycięstwa nad złem. Według legendy, w roku 312 cesarz Konstantyn Wielki podczas bitwy pod Milwianą miał ujrzeć na niebie znak labarum, który miał mu wskazać drogę do zwycięstwa. Po tej wygranej cesarz przyjął chrześcijaństwo i uczynił labarum swoim osobistym symbolem.

Labarom jest często przedstawiany jako krzyż z literami "XP" lub "Chi-Rho", które są skrótem od greckiego słowa "Christos". Symbol ten jest również obecny w wielu kościołach i katedrach, a także na monetach i medalach.

Podsumowując, labarom jest odmianą słowa labarum, które jest symbolem wojskowym i religijnym. Jego znaczenie jest ważne dla historii i kultury, ponieważ jest kojarzone z cesarzem Konstantynem Wielkim i jego przyjęciem chrześcijaństwa. Dziś labarom jest symbolem wiary i zwycięstwa nad złem, a także jest obecny w wielu miejscach jako wyraz szacunku dla jego znaczenia.

Czy wiesz już co to jest labarom?

Inne definicje:

ząbkowskiemu
(...) m.in. polskiego malarza i grafika Józefa Ząbkowskiego, który tworzył w XIX wieku, czy też polskiego prawnika i polityka Stanisława Ząbkowskiego, działającego w latach 20. i 30. XX wieku. Współcześnie znany jest także polski aktor i reżyser teatralny Marek Ząbkowski.Ząbkowskiemu - odmiana nazwiska w języku polskimOdmiana słowa ząbkowskiemu jest często używana w języku polskim, szczególnie w kontekście związku z konkretnym nazwiskiem. W zależności od przypadku, może przyjąć różne formy, np. ząbkowskiemu, (...)

uczniowska
(...) słowa uczniowski, które oznacza przynależność do ucznia lub uczniów. Słowo to jest często używane w kontekście młodzieży szkolnej, która jest w wieku nauki w szkole podstawowej lub średniej.Rodzaje uczniowskiejIstnieją różne rodzaje uczniowskiej, które odnoszą się do różnych aspektów szkolnych. Najczęściej spotykanymi są przymiotniki takie jak: uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, uczniowski, (...)

uczniowski
(...) dzisiejszych czasach słowo "uczniowski" najczęściej spotykane jest w kontekście szkolnym. Oznacza ono przynależność do grupy uczniów, którzy uczą się w danej szkole. Określenie to może również odnosić się do zachowań typowych dla uczniów, takich jak buntownicze nastawienie czy szkolne żarty.Uczniowski - synonim słowa "szkolny"Słowo "uczniowski" jest często używane jako synonim słowa "szkolny". Oba te wyrazy odnoszą się do szkoły i uczniów, jednak "uczniowski" może mieć bardziej pozytywne konotacje. Może (...)

uatrakcyjnionej
(...) zmienione lub ulepszone w taki sposób, aby wyglądać bardziej atrakcyjnie i przyciągać uwagę. Może to dotyczyć produktów, usług, miejsc czy też wydarzeń. W dzisiejszych czasach, w dobie powszechnej konkurencji, uatrakcyjnienie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala wyróżnić się spośród innych i przyciągnąć klientów lub uczestników.Uatrakcyjnienie może mieć różne formy. Może to być zmiana opakowania produktu, dodanie nowych funkcji, wprowadzenie atrakcyjnej promocji lub organizacja ciekawego wydarzenia. (...)

sadeckich
(...) regionem Sądecczyzny. Może ono również oznaczać cechy charakterystyczne dla tego regionu, takie jak gościnność, tradycyjne zwyczaje czy piękne krajobrazy. Sądecki dialekt, zwany również gwarą sadecką, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury "sadeckich". Posiada on wiele cech wspólnych z sąsiednimi dialektami, ale również posiada swoje unikalne wyrazy i zwroty. Dzięki temu, słowo "sadeckich" może być również używane do opisania specyficznego akcentu lub sposobu mówienia, charakterystycznego (...)

paciorkowiec
(...) mogą być przyczyną poważnych chorób.CharakterystykaPaciorkowce są bakteriami beztlenowymi, co oznacza, że nie wymagają tlenu do przetrwania. Mają kształt owalny lub kulisty i występują w postaci pojedynczych komórek lub łańcuszków. Są bardzo odporne na działanie środowiska zewnętrznego, dlatego mogą przetrwać w różnych warunkach, w tym w glebie, wodzie czy na powierzchni skóry.Wiele gatunków paciorkowców jest niegroźnych dla człowieka i stanowi naturalną florę bakteryjną naszego organizmu. Jednak niektóre (...)

nachapałyście
(...) przykład: "Ty się nachapałeś!", "Wy się nachapałyście na obiad?" lub "Oni nachapali się lodów wczoraj wieczorem". Jest to więc słowo, które może być używane w różnych sytuacjach, ale zawsze odnosi się do jedzenia w nadmiarze lub w szybkim tempie. Słowo "nachapałyście" jest często używane w mowie potocznej, szczególnie wśród młodszego pokolenia. Jest to jedno z wielu słów, które powstają na bazie innych słów, a następnie są używane w codziennym języku. W przypadku "nachapałyście" wywodzi się ono od słowa (...)

sakralna
(...) zasady dotyczące oddzielania tych dwóch sfer, na przykład poprzez zakazy dotyczące jedzenia niektórych produktów lub wykonywania pewnych czynności w miejscach uważanych za sakralne.Akapit 5W dzisiejszym świecie, pojęcie sakralna jest również wykorzystywane w odniesieniu do sztuki i kultury. Wiele dzieł sztuki, takich jak muzyka, literatura czy filmy, odwołuje się do tematyki religijnej i wykorzystuje symbole sakralne, aby przekazać swoją treść. Ponadto, wiele miejsc kultu, takich jak katedry czy meczety, (...)