Co to jest labarów (definicja)?


Definicja

, oznaczająca flagę lub sztandar.

Labarów

Labarów jest to odmiana słowa labarum, które oznacza flagę lub sztandar. Termin ten pochodzi z języka łacińskiego i był używany już w starożytnym Rzymie. Labarów był symbolem wojskowym, którym posługiwali się rzymscy cesarze w czasie bitew i kampanii wojennych.

Słowo labarum pochodzi od łacińskiego wyrażenia "labarum vexillum", co oznacza flagę lub sztandar wojskowy. Labarum składał się z krzyża z dwoma poziomymi poprzeczkami, na którym widniało monogram "XP" - pierwsze litery imienia Chrystusa w języku greckim. Symbol ten miał wyrażać wiarę i opiekę Boga nad wojskiem rzymskim.

W późniejszych wiekach, labarum stał się symbolem chrześcijaństwa i był wykorzystywany jako znak rozpoznawczy przez wodzów i królów. W średniowieczu labarum był często umieszczany na sztandarach i flagach królestw oraz państw, a także na chorągwiach wojskowych.

Współcześnie, labarów jest używany głównie jako symbol religijny przez Kościół katolicki i prawosławny. Jest to krzyż z dwoma poziomymi poprzeczkami, na którym znajduje się monogram "XP" lub "Chi-Rho" - greckie litery oznaczające imię Chrystusa. Labarum jest często wykorzystywany w liturgii, na sztandarach i flagach kościelnych oraz jako symbol na odznakach i medalach.

Labarów jest również obecny w kulturze popularnej, szczególnie w filmach i grach historycznych. Często jest towarzyszem rycerzy i wojowników, symbolizując ich odwagę i wiarę w Boga. Jest to także popularny motyw w heraldyce, gdzie labarum jest często umieszczany na herbach rodowych lub państwowych.

Czy wiesz już co to jest labarów?

Inne definicje:

Kaczorowski
(...) się jednym z najdłużej urzędujących prezydentów w historii Polski. Jego głównym zadaniem było reprezentowanie polskiego narodu na arenie międzynarodowej i utrzymywanie ducha niepodległościowego wśród Polaków na emigracji.Działalność politycznaRyszard Kaczorowski był aktywnym politykiem na uchodźstwie. Jego najważniejszym osiągnięciem było uzyskanie przez Polskę statusu członka Rady Europy w 1991 roku. Pomimo trudnych warunków, w jakich musiał działać, Kaczorowski starał się utrzymać kontakty z polską (...)

machlującemu
(...) umiejętności do osiągania sukcesów w biznesie lub w innych dziedzinach życia. Mogą to być na przykład negocjacje, w których wykorzystują swoją spryt i inteligencję, aby uzyskać lepsze warunki dla siebie.Podsumowując, machlujący to osoba, która działa w sposób nieuczciwy lub manipulacyjny. Może to być oszust, który wykorzystuje swoje umiejętności do oszukiwania innych, ale także sprytny gracz, który potrafi wykorzystać sytuację w swoim interesie. Ważne jest, aby uważać na takie osoby i nie dawać się zwieść (...)

radaroskopowi
(...) aparaty. W zależności od swoich funkcji, radaroskopowi może mieć różne parametry i możliwości, ale zawsze służy do wykrywania obiektów i monitorowania ich ruchu.Podsumowując, radaroskopowi to termin, który odnosi się do urządzenia służącego do wykrywania obiektów lub celów. Jest to ważne narzędzie w wielu dziedzinach, szczególnie w wojskowości, lotnictwie i żeglugi. Dzięki niemu możliwe jest dokładne monitorowanie ruchu i precyzyjne określenie położenia obiektów, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa (...)

tajniejszymi
(...) - co to znaczy?Tajniejszymi jest odmianą słowa tajniejszy, które oznacza najbardziej tajny, poufny lub skryty. Słowo to jest używane w kontekście opisu czegoś, co jest bardziej tajne lub poufne niż coś innego. Może być również stosowane w odniesieniu do informacji, które są utajnione lub chronione przed dostępem publicznym.Termin

sadeckich
(...) jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury "sadeckich". Posiada on wiele cech wspólnych z sąsiednimi dialektami, ale również posiada swoje unikalne wyrazy i zwroty. Dzięki temu, słowo "sadeckich" może być również używane do opisania specyficznego akcentu lub sposobu mówienia, charakterystycznego dla mieszkańców Sądecczyzny. Wśród produktów "sadeckich" warto wymienić również regionalne potrawy, które są wyjątkowym połączeniem smaków i aromatów. Do najbardziej znanych należą m.in. oscypek, (...)

tachyfrenii
(...) charakteryzuje się szybkim myśleniem i mówieniem, nadmierną pobudliwością emocjonalną oraz impulsywnością. Może być objawem różnych zaburzeń psychicznych lub efektem stosowania substancji psychoaktywnych. W leczeniu tachyfrenii ważna jest terapia farmakologiczna oraz wprowadzenie odpowiednich technik relaksacyjnych i terapii poznawczo-behawioralnej. W przypadku występowania objawów tachyfrenii, warto skonsultować się z lekarzem psychiatrą w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

zabłagać
(...) swoje finanse i zacząć od nowa.PodsumowanieZabłagać to czasownik, który może mieć zarówno dosłowne, jak i metaforyczne znaczenie. Oznacza utknąć, zatoczyć się w błocie lub wodzie lub utknąć w trudnej sytuacji, z której trudno jest się wydostać. Może to być związane z fizycznym utknięciem lub z problemami emocjonalnymi i życiowymi. W obu przypadkach ważne jest, aby szukać pomocy i nie pozostawać w błędzie.

uciemiężać
(...) się do sytuacji, w której jedna osoba lub grupa osób wykorzystuje swoją władzę lub pozycję do krzywdzenia lub eksploatowania innych. Może to dotyczyć zarówno relacji międzyludzkich, jak i sytuacji politycznych czy społecznych.W dosłownym tłumaczeniu uciemiężać oznacza "doić", co idealnie oddaje jego znaczenie. Jest to działanie, które polega na wykorzystywaniu czyjejś słabości lub zależności w celu osiągnięcia własnych korzyści. Może to być wyzysk pracowniczy, gdzie pracodawca wykorzystuje swoją pozycję