Co to jest labiedzili (definicja)?


Definicja

Labiedzili

Labiedzili to odmiana słowa labiedzić, które oznacza przegrywać, nie radzić sobie lub nie osiągać sukcesów w danej dziedzinie. Jest to slangowe określenie, które pochodzi od wyrazu "łabędź" - ptaka, który jest symbolem elegancji i gracji. Labiedzili zatem mogą być interpretowani jako osoby, które nie potrafią wykazać się podobną elegancją w działaniach lub nie są w stanie osiągnąć zamierzonych celów.

Termin ten jest często wykorzystywany w mowie potocznej, szczególnie wśród młodzieży, jako określenie niepowodzeń lub nieudanych prób. Może dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak nauka, sport, praca czy życie osobiste. Labiedzili mogą być również używane w sytuacjach, gdy ktoś nie radzi sobie ze złożonym zadaniem lub nie potrafi rozwiązać problemu.

Poza znaczeniem dosłownym, labiedzili mogą również mieć inne konotacje. Mogą być używane w żartobliwym kontekście lub jako forma krytyki lub wyśmiania kogoś, kto nie potrafi osiągnąć sukcesów. Często są to sytuacje, w których osoba, która używa tego słowa, chce podkreślić swoją wyższość lub lepsze umiejętności w porównaniu z innymi.

Labiedzili mogą również odnosić się do osób, które nie potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach lub nie radzą sobie z presją lub stresem. W takim przypadku, używając tego określenia, można wyrazić współczucie lub zrozumienie dla kogoś, kto boryka się z trudnościami.

Podsumowując, labiedzili to słowo, które może mieć różne znaczenia i być używane w różnych kontekstach. Może oznaczać przegrane, niepowodzenia, nieudane próby lub trudności w radzeniu sobie z zadaniami. Jest to słowo, które jest często używane w mowie potocznej, szczególnie wśród młodzieży, i może mieć zarówno negatywne, jak i żartobliwe konotacje.

Czy wiesz już co to jest labiedzili?

Inne definicje:

pagerowi
(...) komórkowe i smartfony, które oferują znacznie więcej możliwości komunikacyjnych. Jednak w niektórych branżach, takich jak służby medyczne czy wojskowe, pagers wciąż są wykorzystywane ze względu na swoją niezawodność i prostotę obsługi. Ponadto, pagers są również wykorzystywane jako narzędzie do przekazywania ważnych informacji w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych lub w sytuacjach kryzysowych.Podsumowując, pager jest urządzeniem służącym do odbierania wiadomości tekstowych, które działa na podobnej (...)

kablować
(...) telefony. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu systemów i sieci komunikacyjnych. W kontekście budowlanym, kablowanie oznacza układanie kabli elektrycznych lub telekomunikacyjnych w budynkach lub na zewnątrz. Jest to bardzo ważny etap w procesie budowy, ponieważ od prawidłowego kablowania zależy funkcjonowanie wielu urządzeń i systemów, takich jak oświetlenie, komputery, telefony czy telewizory. Wymaga to precyzji i odpowiedniego przygotowania, aby uniknąć późniejszych problemów z zasilaniem (...)

obciosującemu
(...) projektów graficznych, architektonicznych czy produktów. Często jest to niezbędne w celu zachowania funkcjonalności i estetyki projektu. Obciosującemu może również dotyczyć usuwania zbędnych elementów w celu uproszczenia projektu i poprawienia jego czytelności.PodsumowanieW skrócie, obciosującemu jest odmianą słowa obciosywać, które oznacza usuwanie części lub obcinanie na określoną długość. Jest to czynność powszechnie stosowana w różnych dziedzinach życia, takich jak moda, produkcja, literatura czy (...)

labiodentalnemu
(...) dźwięku mowy, w którym wibracja powietrza przechodzi przez szczelinę między dolnymi zębami a górną wargą. Jest to jeden z głosek, które występują w językach ludzkich. W językoznawstwie określa się go jako spółgłoskę labiodentalną, ponieważ w jego artykulacji biorą udział warga górna oraz dolne zęby.W języku polskim labiodentalny może być reprezentowany przez literę "f" lub "w". Przykładem słowa z tym dźwiękiem może być "foka" lub "woda". Wymowa tej spółgłoski jest dość łatwa i naturalna dla większości (...)

edytory
(...) Edytorzy literaccy są nieodłącznym elementem procesu wydawniczego i mają duży wpływ na ostateczny kształt książki.W świecie filmowym edytor jest odpowiedzialny za montaż materiału filmowego. To on decyduje, jakie ujęcia zostaną wykorzystane w filmie, w jaki sposób zostaną połączone i jak będą wyglądały efekty specjalne. Edytorzy filmowi mają ogromny wpływ na odbiór i przekaz filmu.W informatyce edytor to program, który służy do tworzenia i edycji kodu źródłowego. Najpopularniejszymi edytorami są programy (...)

obełgałbyś
(...) - definicja słowaObełgałbyś jest odmianą czasownika obełgać, który oznacza wyrażanie obraźliwych słów lub uwag w stosunku do kogoś lub czegoś. Jest to niegrzeczne i niekulturalne zachowanie, które może być uważane za formę agresji słownej.Przykłady użycia słowaSłowo obełgałbyś może być używane w różnych kontekstach i sytuacjach. Może odnosić się do wyrażania obraźliwych słów w stosunku do innych osób, np. "Obełgałbyś mnie, gdybym nie zrobił tego, co chciałeś?". Może również dotyczyć wyrażania negatywnych (...)

zabazgrzcie
(...) - definicjaZabazgrzcie jest to odmiana słowa zabazgrać, które oznacza zapisywanie, malowanie lub rysowanie w sposób niechlujny, nieporządny lub nieczytelny. Jest to również określenie na coś, co jest zapisane lub narysowane w sposób nieumiejętny lub niezgrabny.Słowo to często używane jest w kontekście dziecięcych rysunków lub zapisów, które są wykonywane bez większej precyzji, z dużą ilością linii, kropek lub plam. Może również odnosić się do zapisów wykonanych pod wpływem emocji lub w szybkim tempie, (...)

fabularyzującej
(...) twórcy wykorzystują rzeczywiste wydarzenia lub postacie do stworzenia fikcyjnych historii. W ten sposób powstają dzieła, które łączą elementy prawdziwe z fikcyjnymi, co nadaje im większą autentyczność i emocjonalne oddziaływanie na odbiorców.Zastosowanie fabularyzującejFabularyzującej jest powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach sztuki, ale również w życiu codziennym. W literaturze pozwala na stworzenie ciekawych i intrygujących historii, które wciągają czytelników. W filmie i teatrze pozwala (...)