Co to jest nababowie (definicja)?


Definicja

bogaci hinduscy kupcy

Nababowie - bogaci hinduscy kupcy

Nababowie to odmiana słowa nabab, które oznacza bogatego hinduskiego kupca lub możnego urzędnika w Indiach. Słowo to jest pochodzenia perskiego, a jego pierwotne znaczenie to "wielki pan" lub "wielmożny". Współcześnie nababowie są kojarzeni przede wszystkim z bogactwem i luksusem, ale w rzeczywistości jest to tytuł nadawany wyłącznie wybranym osobom, które osiągnęły wysoką pozycję społeczną i materialną.

Historia nababów sięga XVII wieku, kiedy to w Indiach rozwinęła się handlowa i polityczna potęga Wielkich Mogołów. W tym okresie bogaci hinduscy kupcy zaczęli zyskiwać coraz większy wpływ na życie polityczne i gospodarcze kraju. Z czasem nababami zaczęto nazywać także bogatych urzędników i wysoko postawionych oficjeli w państwie Wielkich Mogołów.

W XVIII wieku, po upadku Wielkich Mogołów, nababowie stali się jeszcze bardziej wpływowi i bogaci. W tym okresie niektórzy z nich zaczęli uzyskiwać tytuły szlacheckie od brytyjskich kolonizatorów, co jeszcze bardziej podkreślało ich wysoką pozycję społeczną. Wiele rodzin nababów posiadało ogromne majątki ziemskie, w tym także pałace i ogrody, które do dziś są jednymi z największych atrakcji turystycznych w Indiach.

Nababowie często nazywani są także "królami pustyni" ze względu na swoje bogactwo i wpływy w regionach pustynnych, takich jak Radżastan czy Gudźarat. Wielu z nich posiadało swoje własne armie i walczyło o niezależność swoich terytoriów. Jednym z najbardziej znanych nababów był Tipu Sultan, który był władcą królestwa Mysore i prowadził zaciętą walkę z Brytyjczykami.

Obecnie nababowie w tradycyjnym znaczeniu są już rzadkością, jednak termin ten jest nadal używany w Indiach do określania bardzo bogatych i wpływowych ludzi. Współcześnie nababami nazywani są także niektórzy przedsiębiorcy i politycy, którzy posiadają ogromne majątki i wpływają na bieg wydarzeń w kraju. Jednakże, nawet jeśli nie posiadają już tytułu nababa, to wciąż są kojarzeni z luksusem i bogactwem, które są często symbolem hinduskiej kultury.

Rola nababów w kulturze i sztuce

Nababowie od wieków stanowią ważny element hinduskiej kultury i sztuki. Wiele z pałaców i ogrodów, które należały do bogatych kupców i urzędników, jest dziś uważanych za arcydzieła architektury i jest jednymi z najważniejszych zabytków w Indiach. Przykładem może być pałac Taj Mahal, który został zbudowany przez szacha Dżahana dla swojej żony Mumtaz Mahal, a dziś jest jednym z najbardziej znanych symboli Indii.

Nababowie są także często obecni w hinduskich mitach i legendach. W wielu z nich występują jako postacie bogate i wpływowe, które pomagają bogom w walce ze złymi siłami. W hinduizmie nababowie są także uważani za przykładowych i szanowanych członków społeczeństwa, którzy powinni dzielić się swoim bogactwem z innymi i pomagać potrzebującym.

W sztuce nababowie są często przedstawiani jako postacie eleganckie i bogato ubrane, z otoczeniem luksusu i przepychu. Wiele z portretów nababów jest uważanych za arcydzieła malarstwa indyjskiego. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest obraz "Portret nababa" autorstwa Abdura Rahmana Chughtaia, który jest uważany za jednego z najważniejszych artystów w historii Indii.

Nababowie są także obecni w literaturze indyjskiej, gdzie są często przedstawiani jako bohaterowie lub antagonistyczne postacie. Wiele z opowieści o nababach skupia się na ich bogactwie i luksusie, ale także na konfliktach z innymi wpływowymi ludźmi i walką o władzę i wpływy. Jednym z najbardziej znanych dzieł literackich, w którym pojawiają się nababowie, jest powieść "Bóg małp" autorstwa Vikrama Setha, która opowiada o losach bogatej rodziny hinduskiej w XX wieku.

Czy wiesz już co to jest nababowie?

Inne definicje:

tałzenom
(...) do problemów. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie wykorzystywać tałzenom i rozwijać go w sposób odpowiedni dla naszej indywidualnej osobowości i sytuacji życiowej.

machlującej
(...) jest również, aby nie ulegać presji grupy i nie robić czegoś, co jest niezgodne z naszymi wartościami lub przekonaniami. Jeśli ktoś prosi nas o machlowanie, powinniśmy odmówić i być prawdziwi wobec siebie i innych. Prawdziwa szczerość i uczciwość są kluczowe w unikaniu machlowania i budowaniu trwałych relacji z innymi.

maczeta
(...) jest używana, maczeta może mieć różne kształty i rozmiary.Głównym zastosowaniem maczety jest cięcie roślinności, szczególnie w krajach tropikalnych, gdzie jest niezbędnym narzędziem w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest również wykorzystywana do wyrębu drzew, budowy schronień czy wykonywania prac budowlanych. W niektórych krajach, zwłaszcza w Afryce, maczeta jest także używana jako broń w czasie konfliktów zbrojnych.Popularność i symbolikaMaczeta jest nie tylko narzędziem, ale także symbolem. W wielu krajach, (...)

dachu
(...) u osób nieznających danego dialektu.Dach może przyjmować różne kształty i formy, w zależności od stylu architektonicznego budynku oraz warunków klimatycznych panujących w danym regionie. Najczęściej spotykanymi rodzajami dachów są dachy dwuspadowe, jednospadowe, pulpitowe, namiotowe czy wielospadowe. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej formy dachu zależy od indywidualnych preferencji właściciela budynku.Dach składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak połacie dachowe, czyli (...)

machlujące
(...) wykonywanie nieuczciwych lub oszukańczych działań. Jest to czynność, która polega na manipulowaniu lub oszukiwaniu innych osób, w celu osiągnięcia własnych korzyści lub celów.Machlujące jest często używane w odniesieniu do działań lub zachowań, które są niezgodne z etyką lub prawem. Może to obejmować kłamstwa, manipulacje, wykorzystywanie czyjejś naiwności lub słabości, aby osiągnąć własne cele. Ten termin często jest używany w kontekście negatywnym, ponieważ oznacza działania, które są nieuczciwe i mogą (...)

dakkijczyku
(...) kulturowych. W wyniku kolonizacji i migracji, Dakkijczycy przyjęli elementy kultury arabskiej i afrykańskiej. Jednak wciąż zachowują swoją tożsamość i tradycje, takie jak np. tańce i muzyka, które są ważnym elementem ich życia społecznego.Akapit 4Jedną z charakterystycznych cech dakkijczyków jest ich gościnność i otwartość na innych. Wielu podróżników, którzy odwiedzili Dakkij, podkreślało, że spotkali tam niezwykle przyjaznych i serdecznych ludzi. Dakkijczycy są także bardzo dumni ze swojej kultury i (...)

zabazgrz
(...) - co to jest?Zabazgrz to określenie, które może być nieznane dla wielu osób. Jest to odmiana słowa zabazgrać, które oznacza zanieczyszczenie, zabrudzenie lub pomazanie czegoś w sposób niechlujny lub nieporządny. Może być używane w różnych kontekstach, ale zawsze odnosi się do czegoś, co jest nieuporządkowane lub nieestetyczne.Termin zabazgrz pochodzi od wyrazu "bazgrać", który oznacza pisanie lub rysowanie w sposób nieporządny i nieczytelny. Dodanie przedrostka "za" zmienia znaczenie słowa na negatywne, (...)

łabiszyńskich
(...) "łabiszyn" i jest związane z miejscowością Łabiszyn w województwie kujawsko-pomorskim. Pochodzi ono od staropolskiego imienia "Łabisz" lub "Łabisław" i jest używane przez mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Charakteryzuje się ono pięknym położeniem wśród przyrody i jest często wykorzystywane w opisie tej miejscowości. Jest to jedno z popularniejszych słów, które kojarzą się z Łabiszynem i stanowi swoisty symbol tego miejsca.