Co to jest pagerowy (definicja)?


Definicja

Pagerowy - co to znaczy?

Pagerowy to przymiotnik od słowa "pager", które jest urządzeniem służącym do odbierania wiadomości tekstowych. Jest to rodzaj komunikatora, który działa na podobnej zasadzie jak telefon komórkowy, ale służy wyłącznie do odbierania wiadomości, a nie do wykonywania połączeń. Słowo "pagerowy" oznacza więc coś związanego z pagerem lub funkcjonującego na podobnej zasadzie.

Pagerowy może odnosić się do samego urządzenia, jak i do sposobu przesyłania wiadomości. Urządzenia pagerowe są niewielkich rozmiarów, często w formie breloczków lub zegarków, co umożliwia ich noszenie przy sobie przez cały czas. Dzięki temu, użytkownik może otrzymać ważną wiadomość w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności posiadania telefonu komórkowego lub dostępu do internetu.

Pagerowy może również oznaczać sposób przesyłania wiadomości, czyli za pomocą pagera. W tym przypadku, wiadomość jest wysyłana przez specjalny system radiowy, który dociera do urządzenia pagerowego i wyświetla ją na jego ekranie. Dzięki temu, użytkownik może otrzymać wiadomość nawet w miejscach, gdzie zasięg telefonu komórkowego jest słaby lub w ogóle go nie ma.

Pagerowy jest także często używany w kontekście pracy, szczególnie w służbach medycznych czy ratowniczych. Dzięki temu, personel medyczny lub ratownicy mogą być na bieżąco informowani o nagłych przypadkach i szybko zareagować. W takim przypadku, pagerowy oznacza wykorzystanie pagerów do przesyłania ważnych informacji w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy.

Podsumowując, pagerowy to przymiotnik od pagera, który oznacza urządzenie lub sposób przesyłania wiadomości za pomocą pagera. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, szczególnie w sytuacjach, gdzie konieczna jest natychmiastowa komunikacja. Choć obecnie pagerów jest coraz mniej używanych ze względu na rozwój telefonów komórkowych, wciąż znajdują one swoje zastosowanie w niektórych dziedzinach, gdzie niezawodność i szybkość przekazywania informacji są kluczowe.

Czy wiesz już co to jest pagerowy?

Inne definicje:

ucieleśniać
(...) myśli i emocje. Na przykład, gdy jesteśmy zestresowani, nasze ciało może reagować poprzez przyspieszone bicie serca, pocenie się lub napięcie mięśni. W ten sposób nasze ciało ucieleśnia nasze emocje i pomaga nam zrozumieć, co się z nami dzieje. Ucieleśnienie jest także wykorzystywane w terapii, gdzie pacjenci uczą się rozpoznawać i kontrolować swoje ciało w celu lepszego radzenia sobie z emocjami.PodsumowanieUcieleśnienie jest ważnym pojęciem w wielu dziedzinach, ponieważ pozwala na wyrażanie i zrozumienie (...)

idiomeleonowi
(...) w różnych językach i w różnych kontekstach. W języku polskim przykładem idiomeleona może być słowo "kamień", które może oznaczać zarówno twardy, nieorganiczny twór skalny, jak i serce człowieka lub jego nieugiętość. W języku angielskim przykładem może być słowo "fire", które może oznaczać ogień, ale także zapał lub pasję.Idiomeleonowi można przypisać także pewne zastosowania w literaturze. Autorzy często wykorzystują tę formę słowa, aby wzbogacić swoje teksty i nadać im większą ekspresję. Dzięki temu (...)

nabojów
(...) nabój, które jest używane w języku polskim. Słowo nabój pochodzi z języka niemieckiego "Patrone", a jego pierwotne znaczenie to "pocisk do broni palnej". Jednak w języku polskim nabój ma szersze znaczenie i odnosi się również do innych rodzajów amunicji.Rodzaje nabojówIstnieje wiele różnych rodzajów nabojów, które różnią się między sobą wielkością, kształtem i przeznaczeniem. Najbardziej popularnymi rodzajami nabojów są: nabój pistoletowy - stosowany w broni krótkiej, np. pistoletach i rewolwerach nabój (...)

sakralizacjach
(...) lub sacrum czemuś lub komuś. Może on występować w różnych dziedzinach życia, od religii po politykę, kulturę i sztukę. Choć może być postrzegana jako coś pozytywnego, to może również prowadzić do negatywnych skutków, takich jak fanatyzm czy nadużycia władzy. Dlatego ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i krytyczne podejście wobec procesów sakralizacji.

fabularyzującemu
(...) stają się bardziej interesujące i niebanalne, co przekłada się na większą popularność utworu.Proces fabularyzowania może przybierać różne formy. Może to być dodanie wątku miłosnego, wprowadzenie antagonisty lub stworzenie tajemniczego motywu, który będzie pociągał za sobą całą opowieść. W niektórych przypadkach, fabularyzowanie może mieć na celu ukazanie pewnych problemów społecznych lub moralnych, co pozwala na głębsze zrozumienie tematu przez odbiorców.Fabularyzowanie jest także wykorzystywane w celu (...)

obeliskowe
(...) z jednego bloku kamienia. Słowo "obelisk" pochodzi z języka greckiego i oznacza "wysoki, ostry słup". Obeliski były popularne w starożytnym Egipcie, gdzie pełniły funkcję grobowców dla faraonów.Obeliski są także znane z innych kultur, takich jak rzymska czy grecka. Współcześnie, obeliski są często wykorzystywane jako pomniki lub elementy architektoniczne w różnych częściach świata. Charakteryzują się one swoją monumentalnością i wysokością, co sprawia, że są niezwykle imponującym elementem krajobrazu.Historia (...)

wagancki
(...) osoby niezależnej, wolnej od pęt tradycji i konwencji społecznych. Może również oznaczać osobę, która ceni sobie swobodę i nie chce podporządkowywać się sztywnym normom społecznym. Jednak wciąż istnieje negatywne konotacje tego słowa, dlatego warto uważać z jego użyciem, aby nie obrazić kogoś lub nie wywołać nieporozumień.PodsumowanieWagancki to termin, który może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Początkowo odnosił się do wagantów - osób bezdomnych i bezrobotnych, jednak dzisiaj może oznaczać (...)

Kaczorowski
(...) ulica w Białymstoku.Ryszard Kaczorowski był postacią niezwykle ważną w historii Polski i polskiej emigracji. Jego działalność polityczna i patriotyczna na uchodźstwie przyczyniła się do utrzymania ducha niepodległościowego wśród Polaków oraz do uznania Polski na arenie międzynarodowej. Jego postawa stanowi przykład niezłomności i oddania dla ojczyzny, który będzie zawsze pamiętany i doceniany.