Co to jest raczącą (definicja)?


Definicja

Raczącą - definicja

Raczącą jest odmianą słowa "raczyć", które oznacza wyrażanie życzliwości lub uprzejmości w stosunku do kogoś. Może być także używane w celu wyrażenia zgody lub przyzwolenia na coś. Jest to słowo złożone z rdzenia "rada" oznaczającego radę lub poradę, oraz przyrostka "jącą", który nadaje mu formę czasownika.

Etymologia słowa

Słowo "raczącą" pochodzi od czasownika "raczyć", który z kolei wywodzi się od prasłowiańskiego rdzenia "rada" oznaczającego "radę" lub "poradę". W języku polskim słowo to pojawiło się już w XIII wieku, a jego pierwotne znaczenie odnosiło się do wyrażania szacunku lub uznania w stosunku do kogoś.

Zastosowanie słowa

Słowo "raczącą" jest często używane w języku potocznym, zwłaszcza w mowie grzecznej. Może być stosowane w różnych sytuacjach, na przykład w celu wyrażenia zgody na coś lub zgodzenia się na prośbę. Może także być używane jako zwrot grzecznościowy w stosunku do kogoś, na przykład "raczącą panią" lub "raczący panie". Często jest także stosowane w formie wyrażenia "raczyć sobie coś zrobić", co oznacza pozwolenie na wykonanie danej czynności.

Przykłady użycia

Słowo "raczącą" może być używane w różnych kontekstach. Przykładowo, w restauracji kelner może zapytać klienta "Czy raczą państwo zobaczyć menu?", co oznacza pytanie o chęć zapoznania się z kartą dań. W sytuacji, gdy ktoś prosi o pomoc, można odpowiedzieć "Oczywiście, raczę sobie pomóc", co oznacza wyrażenie zgody na udzielenie pomocy. Słowo to może także być używane w formie wyrażenia szacunku, na przykład "Raczący panie, czy mógłby pan mi pomóc?".

Podsumowanie

Słowo "raczącą" jest odmianą czasownika "raczyć", które oznacza wyrażanie życzliwości lub uprzejmości w stosunku do kogoś. Jest to słowo złożone z rdzenia "rada" oraz przyrostka "jącą", który nadaje mu formę czasownika. Jest często stosowane w mowie grzecznej jako zwrot grzecznościowy lub w celu wyrażenia zgody lub przyzwolenia na coś. Może być także używane w formie wyrażenia szacunku lub uznania w stosunku do kogoś. Słowo to jest często stosowane w języku potocznym i jest powszechnie znane i używane w codziennej komunikacji.

Czy wiesz już co to jest raczącą?

Inne definicje:

sadeckiej
(...) wydarzeń i imprez, które odbywają się w okolicach Nowego Sącza. Może to być np. "sadeckie jarmarki", "sadeckie festiwale" czy "sadeckie obchody". W ten sposób podkreśla się specyfikę i unikalność tych wydarzeń, które są charakterystyczne tylko dla tego regionu.Podsumowując, "sadecki" jest odmianą słowa "sądecki", które odzwierciedla wszystko, co jest związane z miastem Nowy Sącz i jego okolicami. Jest to swoisty symbol, który wyraża tożsamość i przynależność do tego miejsca. Słowo to jest szeroko używane (...)

takielowało
(...) statku.Akapit 2Takielunkiem nazywamy całość prac związanych z przygotowaniem i utrzymaniem lin i sztagów na statku. W skład takielunku wchodzi m.in. montaż i naprawa lin, ustawianie sztagów, a także wykonywanie różnego rodzaju węzłów i zabezpieczeń. Takielowało jest więc jedną z podstawowych czynności, które muszą wykonać żeglarze na pokładzie.Akapit 3Słowo takielowało jest odmianą czasownika takielować, który oznacza wykonywanie prac związanych z takielunkiem. Może ono występować w różnych formach, zależnie (...)

edytorstwo
(...) współpracuje w tym przypadku z drukarnią, która odpowiedzialna jest za wydruk publikacji. Edytor musi zadbać o odpowiednią jakość druku, a także o to, aby publikacja była zgodna z założeniami wydawnictwa. Po wydruku edytor sprawdza ostateczną wersję publikacji, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z jego oczekiwaniami.Podsumowując, edytorstwo jest niezwykle ważnym elementem procesu wydawniczego, który umożliwia powstanie profesjonalnych i wysokiej jakości publikacji. Praca edytorska, korekta, przygotowanie (...)

paginująca
(...) całego dokumentu. Istnieje kilka sposobów paginowania tekstu. Najczęściej stosowanym jest numerowanie stron, czyli nadawanie kolejnym stroną numerów. Dzięki temu użytkownik może łatwo określić, na której stronie znajduje się interesujący go fragment tekstu. Inną formą jest podział tekstu na sekcje lub rozdziały, które są oznaczane nagłówkami. Dzięki temu użytkownik może szybko przejść do wybranej części tekstu, bez konieczności przeglądania całego dokumentu. Paginująca jest również wykorzystywana w (...)

edytorstwu
(...) przekłada się na ich sukces i popularność.Podsumowując, edytorstwo jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia i publikacji tekstów. To dzięki niemu teksty są lepiej przygotowane i bardziej atrakcyjne dla czytelników. Edytorstwo wymaga od redaktora nie tylko umiejętności językowych, ale także wiedzy i umiejętności pracy z narzędziami edytorskimi oraz krytycznego spojrzenia na tekst. Jest to ważna i niezwykle potrzebna dziedzina, która odgrywa kluczową rolę w wydawnictwach i mediach.

łabiszyńskich
(...) przez osoby z zewnątrz, które chcą wyróżnić to konkretna miejscowość w swoim języku. Można je spotkać w różnych kontekstach, np. w opisie położenia geograficznego, historii czy kultury Łabiszyna.PodsumowanieSłowo "łabiszyński" jest odmianą przymiotnika "łabiszyn" i jest związane z miejscowością Łabiszyn w województwie kujawsko-pomorskim. Pochodzi ono od staropolskiego imienia "Łabisz" lub "Łabisław" i jest używane przez mieszkańców oraz osoby z zewnątrz. Charakteryzuje się ono pięknym położeniem wśród (...)

obcierkom
(...) posiadają właściwości antystatyczne, co jest szczególnie ważne przy czyszczeniu urządzeń elektronicznych. Dodatkowo, niektóre obcierki są impregnowane specjalnymi środkami, które ułatwiają usuwanie trudnych plam czy brudu.PielęgnacjaAby obcierka zachowała swoje właściwości i służyła nam przez długi czas, warto zadbać o jej odpowiednią pielęgnację. Po każdym użyciu należy ją wyprać lub wypłukać, w zależności od materiału. Obcierki z mikrofibry można prać w pralce w niskiej temperaturze. Po wypraniu należy (...)

zabazgrzą
(...) niektórych kontekstach. Aby lepiej zrozumieć jego znaczenie, warto przyjrzeć się bliżej jego definicji i kontekstom, w których może być używane.Definicja słowa "zabazgrać"Słowo "zabazgrać" oznacza zanieczyścić, zabrudzić lub poplamić. Jest to czasownik o negatywnym wydźwięku, który może być używany w odniesieniu do różnych sytuacji. Może on oznaczać zarówno fizyczne zabrudzenie, jak i zepsucie lub zanieczyszczenie czegoś niematerialnego, na przykład wizerunku lub reputacji.Przykłady użycia słowa "zabazgrać"Słowo (...)