Co to jest zaaresztować (definicja)?


Definicja

lub aresztować lub aresztować, przyaresztować, uwięzić

Aresztowanie - co to znaczy?

Aresztowanie jest to czynność polegająca na pozbawieniu wolności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Jest to jeden z podstawowych środków zapobiegawczych stosowanych przez organy ścigania w celu zabezpieczenia postępowania karnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Podstawą do aresztowania jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez daną osobę oraz istnienie obaw, że może ona zbiec lub utrudnić postępowanie karnego. Decyzję o aresztowaniu podejmuje sąd na wniosek organów ścigania. W niektórych przypadkach, np. przy przestępstwach popełnionych na gorącym uczynku, policja może dokonać aresztowania bez zgody sądu.

Aresztowanie może dotyczyć również rzeczy, które mogą stanowić dowód w postępowaniu karnym. W takim przypadku mówimy o aresztowaniu rzeczy, czyli ich zabezpieczeniu w celu wykorzystania w procesie sądowym. Przykładem może być zatrzymanie pojazdu, który był wykorzystywany do popełnienia przestępstwa.

Etapy aresztowania

Proces aresztowania można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest zatrzymanie podejrzanego przez organy ścigania. Następnie, w ciągu 24 godzin, musi zostać przewieziony do prokuratury, gdzie zostanie mu przedstawiony zarzut oraz pouczenie o prawach. W tym czasie organy ścigania muszą również złożyć wniosek o aresztowanie do sądu.

W kolejnym etapie, sąd przeprowadza przesłuchanie podejrzanego oraz wysłuchuje argumentów organów ścigania i obrony. W oparciu o zebrane dowody, sąd podejmuje decyzję o aresztowaniu lub zwolnieniu podejrzanego na wolność. Jeśli zostanie wydane postanowienie o aresztowaniu, podejrzany zostaje przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie przebywał do czasu wydania wyroku przez sąd.

Sytuacje, w których stosuje się aresztowanie

Aresztowanie jest stosowane w przypadku poważnych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, kradzież z włamaniem, przestępstwa narkotykowe czy przestępstwa gospodarcze. Jest to środek ostateczny, który stosowany jest tylko w przypadku, gdy istnieje realne zagrożenie ucieczki podejrzanego lub utrudnienia postępowania karnego.

Ponadto, aresztowanie może być również stosowane w celu wykonania wyroku sądowego, np. w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności. W takim przypadku, osoba skazana zostaje przewieziona do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać karę.

Skutki aresztowania

Aresztowanie jest bardzo poważnym środkiem zapobiegawczym, który może mieć poważne konsekwencje dla osoby podejrzanej. Przede wszystkim, zostaje ona pozbawiona wolności i musi przebywać w areszcie śledczym do czasu wydania wyroku przez sąd. Ponadto, aresztowanie może negatywnie wpłynąć na sytuację zawodową podejrzanego, a także na jego relacje z rodziną i bliskimi.

W przypadku, gdy podejrzany zostanie uniewinniony przez sąd, ma on prawo do odszkodowania za bezpodstawne aresztowanie. Jednakże, jeśli zostanie skazany, aresztowanie może być jednym z czynników branych pod uwagę przy wymiarze kary.

Podsumowując, aresztowanie jest jednym z najważniejszych środków zapobiegawczych stosowanych w postępowaniu karnym. Jest to decyzja, która musi zostać podjęta z należytą ostrożnością i w oparciu o dostępne dowody. Ma ono na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania karnego.

Czy wiesz już co to jest zaaresztować?

Inne definicje:

kaczyzmowi
(...) kiedy to PiS objął władzę, kaczyzm zaczął nabierać realnych kształtów. W polityce kaczyzmu ważną rolę odgrywa również religia, szczególnie katolicyzm. Zwolennicy tej ideologii uważają, że Polska jest krajem katolickim i powinna być rządzona zgodnie z zasadami wiary. Dlatego też w polityce kaczyzmu często pojawiają się postulaty związane z ochroną tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, patriotyzm czy obrona życia.Kaczyzm a demokracja Jednym z głównych zarzutów wobec kaczyzmu jest naruszanie zasad demokracji (...)

Naborowski
(...) Studiował w Akademii Krakowskiej, a następnie w Padwie. Po powrocie do kraju pracował jako sekretarz dworu królewskiego. Był również radcą królewskim oraz sędzią w Białej Podlaskiej. Jego kariera zawodowa nie przeszkodziła mu jednak w rozwijaniu swojej pasji literackiej.Naborowski jest autorem licznych wierszy, które charakteryzują się bogatym językiem, pełnym metafor i symboli, typowych dla poezji barokowej. Jego utwory często poruszają tematy religijne, moralne oraz miłosne. Wiele z nich zostało przetłumaczonych (...)

jagodlinem
(...) jest ceniony za swoje walory smakowe i zdrowotne. Jagodlinem natomiast, jest określeniem, które może być używane w różnych kontekstach, w zależności od kontekstu, w jakim jest używane. Etymologia Słowo "jagodlin" jest pochodzenia polskiego i jest złożeniem wyrazowym od słowa "jagoda". Jest to forma zdrobniała, która może oznaczać małą jagodę lub odmianę jagody. W języku polskim istnieje wiele słów zakończonych na "-lin", które są formami zdrobniałymi, np. malin, truskawek, borówek. Słowo "jagodlin" (...)

fabularyzującego
(...) Firmy często wykorzystują fabularyzujące teksty w swoich kampaniach, aby wciągnąć klientów w historię swojej marki lub produktu. Dzięki temu klienci mogą poczuć się bardziej zaangażowani i zainteresowani ofertą, co może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.Podsumowując, fabularyzującego to proces wprowadzania elementów fabularnych do tekstu lub opowiadania, który ma na celu zwiększenie zainteresowania czytelników lub widzów oraz wciągnięcie ich w wydarzenia opisywane w tekście. Jest to ważny element (...)

pagerowej
(...) jakie oferuje to urządzenie. Dzięki pagerowej funkcjonalności można m.in. odbierać wiadomości od różnych nadawców, ustawiać alarmy czy też przeglądać historię otrzymanych wiadomości.Podsumowując, pagerowa jest to odmiana słowa pagerowy, która może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może odnosić się do samego urządzenia, jego obsługi, funkcjonalności lub zastosowań. Jest to ważne słowo, które wciąż jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, mimo rozwoju innych technologii komunikacyjnych.

Jagodowo
(...) po okolicznych lasach i polach. W sezonie letnim można także zbierać tu pyszne jagody, które są wizytówką tej miejscowości. W "Jagodowie" panuje spokojna, sielska atmosfera, a mieszkańcy są bardzo przyjaźni i gościnni. W miejscowości znajduje się również niewielki sklep, gdzie można zaopatrzyć się w podstawowe produkty, oraz przystanek autobusowy, który umożliwia dojazd do pobliskich większych miejscowości. W okolicy "Jagodowa" znajdują się także atrakcje turystyczne, takie jak zabytkowe kościoły czy (...)

Hadziacz
(...) rzeki Psioł (ukr. Псол), która w języku staroruskim nazywana była Hadiaczem. W przeszłości miasto nosiło także inne nazwy, m.in. Hadiacz-Bracki lub Hadiacz-Połtawski, ponieważ wchodziło w skład Księstwa Połtawskiego. Obecna nazwa przyjęta została w 1923 roku, kiedy to Hadiacz stał się samodzielnym miastem.Historia miastaHadiacz ma bogatą historię sięgającą IX wieku. W średniowieczu był to ważny ośrodek handlowy i rzemieślniczy, a w XV wieku stał się własnością polskiego rodu Zbaraskich. W XVI wieku miasto (...)

radaroskopowy
(...) urządzenie służące do emisji fal elektromagnetycznych i odbioru ich odbić od obiektów. Radaroskopowy jest jednak bardziej zaawansowany i precyzyjny niż zwykły radar. Dzięki wykorzystaniu specjalnych technik obrazowania, takich jak interferometria, jest w stanie dostarczyć nam dokładniejsze informacje o obiektach, takie jak ich kształt czy położenie.Jak już wspomniano, radaroskopowy jest wykorzystywany w wielu dziedzinach. W wojsku jest to niezastąpione narzędzie do wykrywania i śledzenia obiektów powietrznych (...)