Co to jest zababrać (definicja)?


Definicja

Zababrać - definicja i znaczenie

Zababrać to słowo, które w języku polskim ma kilka znaczeń. Jednym z nich jest wyplamić, utytłać, wytytłać lub pobrudzić. Jest to czynność polegająca na zamazaniu lub zabrudzeniu czegoś. Może to dotyczyć zarówno przedmiotów materialnych, jak i ubrań lub ciała. Zababrać jest też używane w znaczeniu posp. wypaprać, zafajdać, ufajdać, czyli zniszczyć lub zepsuć coś poprzez nieostrożne lub nieumiejętne działanie.

Zababrać - przykłady użycia

Przykładem użycia słowa zababrać może być sytuacja, w której dziecko bawiąc się farbami, zabrudzi swoje ubranie lub ścianę w pokoju. Może też zdarzyć się, że ktoś zabrudzi sobie ręce lub twarz jedząc czekoladę lub malując farbami. W takim przypadku można powiedzieć, że osoba ta zababrała się.

Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której ktoś nieumiejętnie próbując naprawić zepsuty sprzęt lub urządzenie, jeszcze bardziej je uszkodzi. Może to dotyczyć na przykład samochodu, komputera lub pralki. W takim przypadku można powiedzieć, że osoba ta zababrała sprzęt lub urządzenie.

Zababrać - inne znaczenia

Ponadto słowo zababrać może mieć jeszcze inne znaczenia. Może oznaczać również po prostu zabrać coś ze sobą, na przykład zabierać ze sobą bagaż lub jakieś przedmioty w podróż. Może też odnosić się do sytuacji, w której ktoś zabiera coś komuś, czyli kradnie lub wykrada coś bez zgody właściciela. W takim przypadku można powiedzieć, że ktoś zababrał coś komuś.

Kolejnym znaczeniem słowa zababrać jest również wywabić lub wypłoszyć z jakiegoś miejsca lub z ukrycia. Może to dotyczyć na przykład zwierząt, które zostały zabrane z kryjówki lub wywabione z lasu. Może też dotyczyć ludzi, którzy zostali zabrani z ukrycia lub z miejsca, w którym się ukrywali. W takim przypadku można powiedzieć, że ktoś zabiera kogoś lub coś z ukrycia.

Podsumowanie

Zababrać to słowo o wielu znaczeniach, które często są ze sobą powiązane. W większości przypadków dotyczą one zamazania, zabrudzenia lub zniszczenia czegoś lub wywabienia lub zabrania czegoś z miejsca lub z ukrycia. Jednak słowo to może również oznaczać po prostu zabranie czegoś ze sobą lub wykradzenie czegoś bez zgody właściciela. Warto zwracać uwagę na kontekst, w jakim jest używane, aby dokładnie zrozumieć jego znaczenie.

Czy wiesz już co to jest zababrać?

Inne definicje:

hafizy
(...) przejść przez egzaminy, które sprawdzają jej znajomość Koranu. Egzaminy te są bardzo surowe i wymagające, ponieważ hafiz musi być w stanie recytować każdy werset z pamięci, bez żadnych błędów. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminów, osoba otrzymuje tytuł hafiza i jest uważana za biegłą w znajomości Koranu.Hafizy są bardzo szanowani i cenieni w społeczności muzułmańskiej. Są uważani za znawców i nauczycieli Koranu, dlatego też często udzielają lekcji i pomagają innym w nauce tego świętego tekstu. W niektórych (...)

tałzenom
(...) psychologicznym i społecznym, ponieważ wpływa na nasze zachowania, myśli i emocje. W odpowiedniej dawce jest niezbędny dla naszego zdrowego funkcjonowania, ale zbyt duża lub zbyt mała zdolność do tłumienia może prowadzić do problemów. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie wykorzystywać tałzenom i rozwijać go w sposób odpowiedni dla naszej indywidualnej osobowości i sytuacji życiowej.

nachapałyście
(...) bardzo szybkim tempie. Może być używane z przymiotnikiem "się" lub zaimkiem "wy", w zależności od osoby lub grupy, do której jest skierowane. Może być również używane w formie pytania, gdy ktoś chce zapytać, czy ktoś zjadł dużo jedzenia lub zrobił to w szybkim tempie. Przykładowe zdania, w których pojawia się słowo "nachapałyście" to na przykład: "Ty się nachapałeś!", "Wy się nachapałyście na obiad?" lub "Oni nachapali się lodów wczoraj wieczorem". Jest to więc słowo, które może być używane w różnych (...)

sacharymetrem
(...) działaniaSacharymetr działa na zasadzie pływania ciała w cieczy o różnych gęstościach. Im więcej cukru znajduje się w roztworze, tym większa jest jego gęstość, co powoduje, że pływak unosi się wyżej na skali. Dzięki temu, możemy odczytać zawartość cukru w roztworze na podstawie wskazanej przez pływak jednostki na skali.ZastosowanieSacharymetr jest niezbędnym narzędziem w przemyśle spożywczym, gdzie wykorzystuje się go do pomiaru zawartości cukru w sokach, napojach, mleku czy słodkich przetworach. W laboratoriach (...)

łabiszyńskich
(...) mieszkańców. Znajduje się ona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, około 40 km od Bydgoszczy. Jest to typowe miasteczko wiejskie, położone wśród malowniczych krajobrazów, z licznymi jeziorami i lasami w okolicy.Używanie słowa "łabiszyński"Słowo "łabiszyński" jest często używane przez mieszkańców Łabiszyna, którzy chętnie podkreślają swoją przynależność do tego miejsca. Jest ono również stosowane przez osoby z zewnątrz, które chcą wyróżnić to konkretna miejscowość w swoim języku. Można (...)

lądotwórczy
(...) i akumulacjaInnym istotnym czynnikiem lądotwórczym jest erozja, czyli proces, w którym woda, wiatr lub lód usuwają materiał skalny z jednego miejsca i przemieszczają go w inne. Erozja może być spowodowana przez różnego rodzaju zjawiska, takie jak powodzie, huragany czy lawiny. W wyniku erozji dochodzi do zmniejszania się lądów, a w niektórych miejscach może nawet powstać nowe wybrzeże. Z drugiej strony, akumulacja, czyli proces odkładania się materiału skalnego, może przyczynić się do powstania nowych (...)

ichtiopatologa
(...) ryby są ważnym źródłem pożywienia dla ludzi, dlatego badanie i zwalczanie chorób ryb jest nie tylko istotne dla ochrony środowiska, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

maczeta
(...) wykorzystywane jako narzędzie rolnicze. Wraz z rozwojem kolonializmu, maczety stały się popularne na całym świecie, szczególnie w krajach o klimacie tropikalnym.Budowa i zastosowanieMaczeta składa się z długiej, prostokątnej klingi o długości od 30 do 60 cm oraz rękojeści wykonanej z drewna, plastiku lub metalu. Szeroka klinga umożliwia precyzyjne cięcie, a także wykonywanie innych czynności, takich jak rąbanie czy wyrąbywanie. W zależności od regionu, w którym jest używana, maczeta może mieć różne kształty (...)