Definicje wyrazów na literę R / strona 2

Definicja słowa: rączościami
(...) np. "małe rączki", "delikatne rączki" czy "brudne rączki". Natomiast "rączościami" jest odmianą tego słowa, która wskazuje na wiele dzieci, np. "rączościami prowadzić grupę dzieci" lub "rączościami trzymać kilka małych rączek".Podsumowując, "rączościami" jest odmianą słowa "rączka", która wskazuje na wiele kończyn lub dzieci. Jest to słowo używane w języku potocznym i często występuje w połączeniu z innymi wyrazami. Warto zwrócić uwagę na jego poprawną pisownię, aby uniknąć błędów językowych.

Definicja słowa: racznikami
(...) spotykane w języku formalnym. Termin "racznikami" może być również używany w odniesieniu do osób, które wykonują pracę manualną lub zawód polegający na wykonywaniu różnych czynności ręcznie. Przykładem może być krawiec, który używa raczników do szycia ubrań, lub stolarz, który używa narzędzi ręcznych do wykonywania mebli. W niektórych branżach, takich jak gastronomia czy kosmetyka, termin "racznikami" może odnosić się do produktów lub usług wykonanych ręcznie. Na przykład, restauracja może reklamować (...)

Definicja słowa: rabinistom
(...) ogólnym określeniem na osobę naukową i praktykującą judaizm. W zależności od kontekstu, słowo "rabin" może odnosić się do konkretnego duchownego, a "rabinista" do grupy osób zajmujących się nauką i praktyką judaizmu. Podsumowanie Rabinista jest osobą, która posiada wiedzę i praktykuje judaizm, a także jest autorytetem i duchowym przywódcą w społeczności żydowskiej. Słowo to wywodzi się z języka hebrajskiego i jest odmianą słowa "rabin", czyli duchownego w judaizmie. Rabinista pełni ważną rolę w społeczności (...)

Definicja słowa: radaroskopowej
(...) Radar jest to urządzenie elektroniczne służące do wykrywania i lokalizacji obiektów znajdujących się w przestrzeni powietrznej lub wodnej. Natomiast oskopowy odnosi się do techniki obrazowania, wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne do uzyskania obrazu obiektów.W praktyce, słowo "radaroskopowej" oznacza zatem urządzenie lub technikę wykorzystującą połączenie radaru i oskopu. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie dokładniejszych i bardziej szczegółowych obrazów obiektów (...)

Definicja słowa: rabowarce
(...) grupę osób zajmującą się rabowaniem, czyli kradzieżą lub grabieżą. Jest to termin pochodzący z języka potocznego i często używany w kontekście przestępczym. Rabowarce są uważane za osoby niebezpieczne i działające w sposób nielegalny.Charakterystyka rabowarcówRabowarce są zwykle osobami o niskim statusie społecznym, często z problemami finansowymi lub uzależnieniami. Cechuje ich brak skrupułów i gotowość do popełniania przestępstw w celu zdobycia łatwych pieniędzy. Są też zwykle dobrze zorganizowani i (...)

Definicja słowa: rabulistyczny
(...) negatywna cecha charakteru, w zależności od kontekstu. W każdym przypadku, osoba rabulistyczna jest zazwyczaj postrzegana jako osoba, która działa w sposób przebiegły i niekonwencjonalny, aby osiągnąć swoje cele.

Definicja słowa: rąbnięte
(...) zabawne lub szokujące.Podsumowując, słowo "rąbnięte" jest odmianą słowa "rąbnięty", które jest przysłowiem oznaczającym coś, co zostało uderzone lub uderzone z dużą siłą. Jest to powszechnie używane w mowie potocznej i może być stosowane w różnych kontekstach, aby wyrazić siłę, gwałtowność, zdziwienie lub szok. Jest to również popularne określenie w języku internetowym, gdzie jest używane w różnych kontekstach, na przykład do opisania memów lub filmów, które są bardzo zabawne lub szokujące.

Definicja słowa: racjonalizm
(...) filozoficznym kierunkiem, który uważa rozum za główne źródło wiedzy. Jego założeniami są przekonanie o możliwości poznania prawdy dzięki rozumowi, istnienie uniwersalnej prawdy i możliwość zrozumienia świata dzięki zasadom logiki. Pomimo że w dzisiejszych czasach nie jest już tak popularny, to wciąż wywiera wpływ na nasze spojrzenie na świat i jest wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki.