Co to jest zaangażować (definicja)?


Definicja

lub wciągnąć

Zaangażować - znaczenie słowa

Zaangażować to słowo, które w języku polskim posiada kilka różnych znaczeń. Jednym z nich jest zatrudnienie lub najęcie kogoś do wykonania określonej pracy lub zadania. W tym kontekście, zaangażowanie oznacza przypisanie danej osoby do określonego zadania, które ma zostać wykonane w określonym czasie.

Drugim znaczeniem słowa "zaangażować" jest dokooptowanie lub włączenie kogoś do grupy lub zespołu. W tym przypadku, osoba ta staje się częścią danego zespołu i bierze udział w realizacji wspólnego celu. Zaangażowanie w tym kontekście oznacza pozytywne przyjęcie danej osoby do grupy i chęć wspólnego działania.

Kolejnym znaczeniem słowa "zaangażować" jest wciągnięcie kogoś w jakąś aktywność lub wydarzenie. Może to dotyczyć zarówno działań zawodowych, jak i społecznych. W tym kontekście, zaangażowanie oznacza udział w danej aktywności lub wydarzeniu, a także poświęcenie swojego czasu i energii dla osiągnięcia wspólnego celu.

W dzisiejszych czasach, coraz częściej używamy słowa "zaangażować" w odniesieniu do działań społecznych lub charytatywnych. W tym kontekście, zaangażowanie oznacza aktywne uczestnictwo w akcji dobroczynnej lub społecznej, mające na celu pomaganie innym. Może to dotyczyć zarówno wsparcia finansowego, jak i zaangażowania w praktyczne działania na rzecz potrzebujących.

Ogólnie rzecz biorąc, zaangażowanie jest pojęciem szerokim i może odnosić się do wielu różnych działań. W każdym przypadku, jednak oznacza ono aktywne uczestnictwo, poświęcenie swojego czasu i energii oraz chęć wspólnego działania dla osiągnięcia określonego celu. Dlatego też, warto mieć świadomość znaczenia tego słowa i wykorzystywać je w odpowiedni sposób w różnych kontekstach.

Czy wiesz już co to jest zaangażować?

Inne definicje:

cerowalnio
(...) rolę w przemyśle tekstylnym oraz w codziennym życiu. Jest to miejsce, w którym przeprowadza się proces cerowania, czyli naprawy i wzmocnienia tkanin poprzez nałożenie na nie warstwy wosku lub żywicy. Cerowanie jest nieodzowne w produkcji odzieży oraz w domowym użytku, a także znajduje zastosowanie w celach artystycznych. Dzięki cerowalniom, możliwe jest skuteczne i precyzyjne naprawienie uszkodzonych tkanin, co pozwala na ich dłuższe użytkowanie i oszczędność pieniędzy. Jest to także miejsce, w którym (...)

paciorkowemu
(...) W przypadku potwierdzenia infekcji paciorkowcem, lekarz zaleci odpowiednie leczenie, które najczęściej obejmuje antybiotyki. Ważne jest, aby leczenie było przeprowadzone w całości, nawet jeśli objawy choroby znikną, ponieważ niewyleczona infekcja może doprowadzić do powikłań.Zapobieganie chorobie paciorkowejAby uniknąć choroby paciorkowej, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Ważne jest regularne mycie rąk, szczególnie po kontakcie z osobami chorymi, a także unikanie kontaktu z osobami, które (...)

zabsorbowałaś
(...) odniesieniu do różnych sytuacji lub zjawisk, ale zawsze wskazuje na to, że jedna rzecz została wchłonięta lub zanikła w obecności drugiej. Jest to ważne pojęcie w wielu dziedzinach, takich jak chemia, biologia czy psychologia, i pozwala nam opisać różne procesy i zjawiska, które zachodzą w przyrodzie lub w naszym otoczeniu.

talmudyczny
(...) przepisów, a Gemara jest komentarzem do Miszny, zawierającym dyskusje i interpretacje na temat jej treści. Obie części są ze sobą ściśle powiązane i stanowią fundament prawa i tradycji religijnej w judaizmie.Przymiotnik "talmudyczny" może być używany w różnych kontekstach. Po pierwsze, odnosi się do wszystkiego, co związane z Talmudem - tekstami, naukami, dyskusjami i interpretacjami. Po drugie, może mieć znaczenie przenośne, oznaczając formalistyczność, biurokratyczność lub purystyczność. W tym kontekście (...)

paginowanymi
(...) podziałowi na strony, użytkownicy mogą szybciej i łatwiej przeglądać i odnajdywać potrzebne informacje. Paginacja poprawia również wydajność i szybkość działania, ponieważ nie trzeba ładować całego dokumentu lub bazy danych naraz. Dla twórców treści czy aplikacji, paginowanie ułatwia organizację i prezentację danych, a także pozwala na lepszą kontrolę nad wyświetlanymi informacjami.PodsumowaniePaginowane jest odmianą czasownika "paginować", które oznacza podział tekstu lub danych na strony. Jest to powszechnie (...)

ichtiopatologach
(...) w akwakulturze, jak i w rybołówstwie. Dzięki wiedzy i umiejętnościom ichtiopatologów możliwe jest utrzymanie ryb w dobrym zdrowiu, co przekłada się na większe zyski dla hodowców. Ponadto, ichtioopatologia jest nieodzowna w ochronie środowiska wodnego, ponieważ pozwala na szybką diagnozę i leczenie chorób, które mogłyby wpłynąć na cały ekosystem.Wykształcenie i zawód ichtiopatologaOsoba, która chce zostać ichtiopatologiem, musi ukończyć studia weterynaryjne oraz specjalizację z zakresu ichtiopatologii. (...)

saduceusza
(...) ani w przepowiednie mesjańskie. Ich praktyki religijne skupiały się głównie na ofiarach składanych w świątyni i przestrzeganiu praw ceremonii.Konflikt z faryzeuszami i upadek saduceuszówSaduceusze byli często w konflikcie z faryzeuszami, którzy uważali ich poglądy za błędne i niezgodne z prawem. W okresie rządów Heroda Wielkiego, który był wspierany przez saduceuszów, doszło do wzrostu konfliktów między tymi dwoma grupami. Po zburzeniu Drugiej Świątyni przez Rzymian w 70 roku n.e., saduceusze stopniowo (...)

machlującego
(...) Słowo "machlujący" pochodzi od niemieckiego słowa "machen", które oznacza "robić". Termin ten jest często używany w celu opisania osoby, która nie radzi sobie z danym zadaniem lub sytuacją i wykazuje brak umiejętności lub doświadczenia w danym obszarze. Może to być również odnoszone do osób, które są niezdarnie lub nieporadnie w swoich działaniach, co często prowadzi do niepowodzeń lub problemów. Osoby "machlujące" często są postrzegane jako niepewne siebie lub niekompetentne, co może wynikać z braku (...)